Korte wandeling in het Azewijnse Broek tussen zes en zeven met af en toe lekker licht. Nog nooit heb ik zoveel kaardebollen bij elkaar gezien, die vormden dus een mooi thema om op de foto te zetten. De 24 en 58 objectieven deden het goed hier.

Het Azewijnse Broek is een gebied in de Achterhoek waar zand, klei en grind gewonnen wordt en tegelijkertijd een prachtig nat natuurgebied ontstaat.

Het gebied wordt tot 2022 nog uitgebreid waarbij een steeds aantrekkelijker gebied ontstaat voor planten, dieren en mensen. Vooral vogels, ook zeldzame soorten, komen hier voor.
Uiteindelijk zal slechts de helft van de oppervlakte met het gebied diep open water worden. De andere helft zal bestaan uit grasland, bosschages, ondiep water, brede, natte natuuroevers.