Weer vroeg erop uit getrokken door de Rijnstrangen, een gebied tussen Zevenaar, Aerdt en Pannerden.

De Oude Rijn is nu bekend als natuurgebied waarbij enkele (kleinere) Oude Rijnlopen samen de zogenaamde Rijnstrangen vormen. Het gebied maakt deel uit van de Gelderse Poort. Tegenwoordig is het een natuurgebied onder beheer van Waterschap Rijn en IJssel.

De Oude Rijn is een oude loop van de Nederrijn bij Zevenaar. Het is de route die het Rijnwater volgde voor het gereedkomen van het Pannerdensch Kanaal in 1707. Tegenwoordig is de verbinding tussen de Boven-Rijn en de Oude Rijn hier afgedamd, zodat de Oude Rijn vrijwel geen water meer van de Rijn ontvangt. De Oude Rijn ontvangt nu zijn water vooral van het riviertje de Wild.