De aanleg van rietland tussen de Kampsestraat en kassengebied Bergerden in Het Waterrijk van Park Lingezegen is vol aan de gang. Graslandpercelen ten oosten van de Kampsestraat worden ingericht en recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, een voetgangersbrug en een vissteiger aangebracht. Ook worden duikers en stuwen aangelegd.
Naar verwachting is eind 2016 het oostelijk deel van Het Waterrijk helemaal ingericht. Daarna starten we met de aanleg van het westelijk deel van Het Waterrijk. De werkzaamheden in Het Waterrijk duren nog tot 2018.