De auto als een vorm van toegepaste kunst. Holland Art Group legde in opdracht van Alphabet en in samenwerking met het Kröller-Müller Museum kunst en auto’s in elkaars verlengde. Kunstenaars zijn aan de slag gegaan met het thema van de auto of hebben bijzondere modellen voorzien van hun persoonlijke handschrift. De unieke auto’s die daaruit voortkwamen pasten prachtig in de collectie en de prachtige omgeving van het Kröller-Müller Museum.