In de tentoonstelling ´Move On´ in het Kröller Müller museum zie je sculpturen die soms letterlijk, vaak denkbeeldig, kunnen bewegen. Te zien zijn werken uit de collectie van Gerrit van Bakel, Tom Claassen, Constant, Martin van Oel, Panamarenko en Carel Visser. Panamarenko bijvoorbeeld probeert de zwaartekracht en de luchtweerstand te overwinnen met handgemaakte mechanieken en machines. Hij maakt ruimtelijke modellen, die zijn ideeën en theorieën weergeven. Het gaat hem niet alleen om de uitvinding van een motor, maar om het in gang zetten van het gehele denken.

Naast Move On was er ook een tentoonstelling ingericht over de vroege Vincent van Gogh. Toen hij besloot kunstenaar te worden, en zichzelf leerde tekenen en schilderen, richtte hij zijn blik op de mensen die hard moesten werken voor hun brood, in schamele werkplaatsen en op boerenakkers in weer en wind.

Meer Kröller Müller Museum.