Het Nederlands Openluchtmuseum is een openluchtmuseum in Arnhem en was tot 1991 een rijksmuseum. De gebouwen en voorwerpen bleven echter in eigendom van het Rijk. Met ruim een half miljoen bezoekers is dit Arnhemse museum een van de best bezochte musea van Nederland.

Het museum geeft een beeld van het leven in Nederland gedurende de laatste eeuwen. Wonen en werken van de Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten boerderijen, molens, een Zeeuwse kerk en een stoomzuivelfabriek in beeld gebracht. Een aantal gebouwen wordt ‘bewoond’ door museummedewerkers die als originele bewoners de bezoekers ontvangen. Ook worden gebruiksvoorwerpen, oude ambachten en klederdrachten tentoongesteld. Ambachtslieden geven demonstraties van hun kunnen aan het museumpubliek. Bijna dagelijks zijn onder andere een molenaar, een smid, een stoelenmatter, een drukker en een papierschepper aan het werk. Tijdens weekenden worden bijzondere activiteiten georganiseerd.