Op het eind van de zaterdag nog even Park Lingezegen in. Honderden kieviten fladderden chaotisch in de lucht en vormden daarna een zwerm alsof ze bij spreeuwen in de leer waren geweest. Een reiger koos als altijd voor de eenzaamheid, een mooi contrast.