Veel soorten vogels zie je nu in Park Lingezegen, De zwanen zijn mijn favorieten, die vind je er tegenwoordig zo goed als altijd, samen met de reigers en ganzen. Vandaag kwamen we onder anderen ook futen, bosruitertjes, kieviten, kluten, kleine pleviers, kuifeenden, gele kwikstaarten, bergeenden en een tureluur tegen. En natuurlijk vele wilde eenden. Een overvliegende valk had net zijn lunch gescoord.