Terug uit Schotland maar gelukkig ook hier in de buurt veel moois te zien. De lepelaars zitten er nog steeds, de jonge zwanen worden steeds groter en twee aalscholvers hebben het prima naar de zin op een lantaarnpaal. In Waterrijk van Park Lingezegen.