Voor de nieuwe electrocars van het Natuurcentrum Arnhem mocht ik het ontwerp maken en de foto´s verzorgen. Enkele kinderen die regelmatig op Stadsboerderij De Korenmaat komen, wilden wel poseren met goedkeuring van hun ouders. Na een middagje fotograferen was er voldoende materiaal om twee ontwerpen te maken. De rest van de foto´s wordt  gebruikt op de website, oogstfeestbanners en diverse posters.

Meer foto’s.